• Пробиотици ProLact - космическите храни | София: 088 5205153 | Пловдив: 032/621902

Клинични проучвания

Клинични проучвания на пробитиците

Хранителните добавки пробиотици са експериментално и клинично изпитани от екип български учени във водещи лечебни учреждения в България – Медицински университет в София, Варна и Плевен, Научен институт по спешна медицина "Н. Пирогов", Военномедицинска академия в София, Национален център по онкологични заболявания в София, Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене в София. Те са били обект и на съвместни проучвания с водещи учени от Военномедицинската академия в Санкт-Петербург в Русия, Вюрцбургския медицински университет в Германия и в други лечебни учреждения. Клиничните проучвания са проведени на пробиотични храни, произведени от "ЕЛБИ Булгарикум" ЕАД.

Обект на клиничното изпитание са били както здрави хора – летци от Военновъздушните сили и подводничари от Военноморските сили на България, така и доброволци, поставени в експериментално състояния на моделирано на корабокрушение. Клиничното изпитване е проведено и при болни с черепно-мозъчни травми, изгаряния на кожата, отравяния, вирусни хепатити, септични състояния, тежки бактериални и гъбични инфекции, инфекциозни стомашно-чревни инфекции, тежки алергични и токсоалергични заболявания като синдром на Layel и други. Продуктите са изследвани за ембриотоксичност, за лъчезащитен ефект в условията на експеримент върху животни. Резултатите от проучванията са докладвани на престижни научни форуми в Европа (Рим 1992г., Будапеща 1994г., Букурещ 2000г., и др.) в Азия и Африка (Истанбул 2000г., Триполи 2001г.), в САЩ – Филаделфия 1993г. и др.


Изследване на радиопротективния ефект на Gerissan и пробиотични продукти върху основните левкоцитни и тромбоцитни популации при лечение на онкологични и токсични заболявания

Изследването е проведено при 31 болни (15 мъже и 16 жени) с различни онкологични заболявания при средна възраст 47,3 години.

При болните е проведен курс на лечение с йонизиращи лъчения в конвенционални дози и обем. При 8 от болните е проведено допълнително субституиране с Gerissan и пробиотик. Контролната група е от 11 болни.

Отделно при 7 болни с остеосарком на възраст от 6 до 14 години и при 5 болни с остри отравяния с токсични увреждания на черния дроб, бъбреците и кръвта е проведено субституиране с Gerissan + пробиотик.

Получени са следните резултати: При болните получавали Gerissan + пробиотик се установява статистически значимо повишаване относителния дял на общите Т-лимфоцити спрямо изходните стойности – 71% ± SD 12% VS средна стойност след курс лечение – 76% ± SD 10% р = 0.04 Kruskal wallis test, за разлика от контролната група в която не се наблюдава съществена промяна (р = 0.308).

При болните с остеосарком е налице бързо и рязко повишаване броя на тромбоцитите – от 50000 на 100000-150000 за седмица и по плавно увеличаване на Нb, независимо от провежданата химиотерапия. В същия порядък се увеличават и тромбоцитите и Hb при болни с токсични поражения и органна недостатъчност на черния дроб и бъбреците.


Ефект на пробиотиците върху имунната система при пилоти от Военновъздушните сили

На фигури №5 и №6 са отразени данните от мащабно клинико-имунологично проучване при 46 пилоти на реактивни самолети от военновъздушните сили, подложени ежедневно на силен стрес и максимално физическо натоварване. Изследвани са различните фактори на имунитета, отразени в посочените таблици, показват, че ежедневното приемане на пробиотик в продължение на 30 дни в доза от 25 g дневно води до повишаване на общата резистентност на организма. Наблюдава се стабилизиране на стойностите на серумните имуноглобулини А и М, отчетливо повишаване серумното ниво на IgG, на показателите, характеризиращи фагоцитозата (FI, FN). Налице е ниска степен на биологична вариация на стойностите на лимфоцитните популации (CD8 + T-LY), оставащи в рамките на нормата при българската популация, при хора, подложени на високи стресови и физически натоварвания.

Фигури №5 и №6
Проучването е извършено от изследователски колектив на Военномедицинска академия – София.

Ефекти на продуктите върху мастната обмяна при пилоти от военновъздушните сили

Хиполипидемичният ефект на хранителните добавки, съдържащи живи клетки на Lactobacillus Bulgaricus, е обект на засилени експериментални и клинични проучвания в различните страни на света през последните години. В продължение на 30 дни при пилоти от Военновъздушните сили бяха давани по 25 g пробиотичната функционална храна. Установява се намаляване на общия холестерол, повишаване нивото на холестерола в липопротеините с висока плътност (HDL – "добрия холестерол"), намаляване нивото на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL – "лошия холестерол"), намаляване на триглицеридите и намаляване на повишената във връзка с мастната обмяна кръвна захар. Всички тези ефекти говорят за изразен профилактичен ефект на атеросклеротичните съдови промени на сърцето, мозъка и други органи и системи.


ТАБЛИЦА №9
Статистически показатели холестерол HDL - холестерол LDL - холестерол триглицериди
преди след преди след преди след преди след

X

7.10

6.05

1.23

1.48

4.32

3.85

3.68

3.57

SD

1.90

1.66

0.66

0.44

1.09

0.99

1.28

0.93

T

2.609

2.219

2.23

1.07

P

<0.05
>0.01

<0.05
>0.01

<0.05
>0.01

<0.05


Проучването е извършено при 56 пилоти от Военновъздушни сили на Република България от колектив на Военномедицинска академия и Областна болница – Добрич.


Ефект на пробиотичните функционални храни при лечение на синдром на Layel (Epydermolisis necroticans bullosa)

Масово и не винаги рационалното използване на различни медикаменти в лекарската практика води до зачестяване на алергиите и токсоалергични реакции. Едно от тежките усложнения при медикаментозното лечение е алергично-токсичната епидермална некроза или синдром на Layel. Почти винаги това заболяване протича с тежки инфекциозно-възпалителни усложнения (пневмонии, сепсис), довеждащи до засилено разпадане на собствените тъкани на тялото. Основно място в лечебния процес на разработената от нас лечебна схема заема функционалната хранителна терапия. На снимките по-долу са представени благоприятните резултати от лечението на един от 28-те случая със синдром на Layel, където хранителната терапия е била с пробиотик в максимално количество за приемане – 200–400g дневно.


Преди лечението

На 12-я ден от комплексното лечение включващо хранителна терапия с пробиотик

На 23-я ден от комплексното лечение включващо хранителна терапия с пробиотик


Ефектите на пробиотик в условията на моделирано корабокрушение

Колектив от Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене, Вюрцугския медицински университет в Германия, Военномедицинска академия – София, и Медицинския университет в София през 1996 г. проведе комплексно медико-биологично изследване в условията на моделирано корабокрушение при 56 доброволци.

При корабокрушение организмът е подложен на въздействието на редица екстремални фактори на морето – вестибуларно натоварване, вследствие морското вълнение, хипокинезия, психо-емоционален стрес, глад, жажда, пренапрежение на терморегулационните механизми (голяма разлика дневни/нощни температури) и други. Наред с редица други проучвания бе апробиран пробиотик като единствен хранителен и стимулиращ продукт в количество до 200 g дневно. Бяха установени следните благоприятни ефекти от хранителната добавка:

 • Телесното тегло при доброволци без пробиотик спада от 2 kg до 6,5 kg, докато при групата, приемаща пробиотик, телесното тегло намалява само с 0,5 kg до 1 kg;
 • При приемащите пробиотик изследваните основни биохимични показатели не се променят или промените са незначителни. При доброволците без пробиотик - 83% са с променени основни биохимични показатели;
 • При 75% от доброволците без пробиотик са налице патологични промени на глюкозното съдържание, а при приемащите пробиотик този процент е 33%;
 • Мускулната сила на дясната ръка след вестибуларно натоварване при доброволци без пробиотик спада средно с 15,02%, а на лявата ръка с 14,59%. При доброволци приемащи пробиотик, мускулната маса на дясната ръка спада средно със 7,5%, а на лявата ръка с 13%;
 • При доброволци, приемащи пробиотик, не се наблюдава дисбаланс в електролитния обмен, докато при доброволци, неприемащи пробиотик, е налице сериозно разстройство в електролитния баланс на организма;
 • Изследователския екип от посочените научни звена като заключение препоръчва пробиотиците да бъде използван като хранително и протектиращо средство в оборудването на спасителните средства при водния и въздушен транспорт.Комплексна медикаментозна и хранителна терапия с функционални пробиотични храни и растителни екстракти – нов научен подход при лечение на алкохолна и наркотична зависимост

Хроничната алкохолна и наркотична зависимости довеждат до многоорганни увреждания – нервна система, черен дроб и бъбреци, сърдечно-съдова система и т.н. Уврежда се имунната система, налице е тежък хранителен дисбаланс, хиповитаминоза, дизелектролитемия.

При 76 болни с алкохолна болест и при 128 болни със зависимост от хероин беше приложена комплексна медикаментозна и хранителна терапия с функционални пробиотични храни с екстракт – силимарин. Получени са следните резултати: таблици №10, №11, №12, №13, №14, №15:

ТАБЛИЦА №10 - Увреждания на стомашно-чревния тракт
Увреждане Гастродуединитии колити Язва на стомах и Дванадесетопръстик Дисбактериоза Остър Панкреат
Бр.пациент

алкохол

хероин

алкохол

хероин

алкохол

хероин

алкохол

хероин

При постъпване

48 (63,2%)

128 (100%)

2 (2,63%)

0%

41 (53,9%)

78 (60,9%)

8 (10,5%)

0%

След 3 Месеца

27 (35,6%)

34 (26,6%)

0%

0%

8 (6,08%)

0%

0%

0%

След 6 Месеца

8 (6,1%)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%


ТАБЛИЦА №11 - Увреждания на сърдечно-съдовата система
Брой пациенти
Увреждания
При постъпване След 3 месеца След 6 месеца

Кардиомиопатия

Алкохол

10 (7,8%)

10 (7,8%)

10 (7,8%)

Хероин

0%

0%

0%

Хипертонични Кризи

Алкохол

39 (51,3%)

23 (30,3%)

14 (18,4%)

Хероин

0%

0%

0%

Хипертония

Алкохол

15 (19,8%)

0%

0%

Хероин

125 (97,7%)

0%

0%

Хероин

0%

>0%

0%

Нарушения в Сърдечния Ритъм

Алкохол

36 (47,4%)

21 (27,6%)

9 (11,8%)

Хероин

28 (21,9%)

0%

0%


ТАБЛИЦА №12 - Нарушение в белтъчната, липидната и минералната обмяна
Увреждане Липопротеинемия Костно-ставен синдром Консумативен синдром Нарушение в трофиката на коса, зъби, нокти.
Бр. пациент

алкохол

хероин

алкохол

хероин

алкохол

хероин

алкохол

хероин

При постъпване

69 (90,8%)

93 (72,7%)

12 (15,8%)

128 (100%)

21 (27,6%)

28 (100%)

71 (93,4%)

128(100%)

След 3 Месеца

32 (42,1%)

41 (32,0%)

4 (5,2%)

24 (18,8%)

6 (7,9%)

11 (8,6%)

21 (27,6%)

35 (27,3%)

След 6 Месеца

8 (6,1%)

0%

0%

3 (3,9%)

0%

0%

6 (7,9%)

7 (5,5%)


ТАБЛИЦА №13 - Нарушения функциите на половата система при 51 жени, зависими към хероин
Увреждания
(брой пациенти)
Дисменорея Аменорея УЗД данни за хипопластична матка

При приемане

12 (23,5%)

39 (76,5%)

38 (74,5%)

След 6 месеца лечение

15 (29,4)

2 (3,9%)

4 (7,8%)

Общ белтък

26%-30%

16%

26%-30%

Мазнини

0%-1.5%

18%

0%-1.5%


ТАБЛИЦА №14 - Промяна на стойностите на аспартатаминотрансфереза (ASAT) и аланинаминотрансфереза (ALAT) при група от 16 пациента, зависими към хероин, лекувани с пробиотик за период от 6 месеца
Стойности на AST и ALT Увеличение стойностите на ASAT Увеличение стойностите на ALAT

Брой пациенти

до 100%

от 100% до 300%

над 300%

до 100%

от 100% до 300%

над 300%

При приемане

2 (12,59%)

9 (56,3%)

5 (31,3%)

4 (25,00%)

8 (50,0%)

4 (25,00%)

След 3 месеца

13 (81,3%)

2 (12,5%)

1 (6,3%)

13 (81,3%)

3 (18,8%)

0%

След 6 месеца

2 (12,5%)

0%

0%

3 (18,8%)

0%

0%


ТАБЛИЦА №15 - Промяна на стойностите на титъра на антитела срещу HVC при 22 пациенти, зависими към хероин, лекувани с пробиотик за период от 6 месеца
Стойност на титъра срещу HVC Брой пациенти До 2 От 2 до 20 От 20 до 50 Над 50

При приемане

0%

12 (54,55%)

6 (27,27%)

4 (18,18%)

След 3 месеца

7 (31,82%)

8 (30,36%)

6 (27,27%)

1 (4,55%)

След 6 месеца

20 (90,9%)

2 (9,09%)

0%(27,27%)

0%(18,18%)


От изнесените данни е видно, че приложеният от нас нов научен подход при лечение на хроничните многоорганни увреждания на организма от алкохол и наркотици, съчетаващи в себе си медикаментозни средства и пробиотични функционални храни и растителни екстракти има силно изразен положителен ефект.


Пробиотичните функционални храни в комплексното лечение на вирусните хепатити

Обект на научното проучване са 208 болни с вирусни хепатити, лекувани комплексно с медикаментозни средства и пробиотични функционални храни. Контролната група включва 104 болни.

На таблица №16 е дадена характеристиката на болните по възраст, пол, вид вирусен хепатит, тежест на клинични форми, усложнения и леглодни.

На таблици №17 и №18 са посочени биохимичните показатели на лекуваните с медикаменти и пробиотици пациенти и тези от контролната група – лекувани само с медикаменти.

ТАБЛИЦА №16 - Характеристика на пациентите по възраст, пол, вид на вирусния хепатит, тежест на клинични форми, усложнения и леглодни
Показатели Група с пробиотик n = 104 Контролна група n = 104

Възраст (години)

17-68

21-63

Пол

М-80 Ж-24

М-86 Ж-18

Вирусен хепатит тип А

53

58

Вирусен хепатит тип В

39

32

Вирусен хепатит тип С

12

14

Лека форма

11

21

Средно тежка форма

69

65

Тежка форма

24

18

Решути и рецидиви

8

21

Леглодни (средно)

14

23


ТАБЛИЦА №17 - Биохимични показатели в групата пациенти, лекувани с пробиотик в динамика
Биохимични показатели Старт на пробиотик Mean ± SE Втора седмица Mean ± SE Първи месец Mean ± SE Втори месец Mean ± SE Нормални стойности

Общ билирубин

254.2 ± 23.2

52.6 ± 8.19 **
(28.7%)

29.4 ± 9.5 *
(16%)

10.2 ± 2.1
(5.6%)

до 8
?mol/l

Директен билирубин

183.3 ± 22.5

96.4 ± 18.19 *
(37.9 %)

96.4 ± 18.19 *
(37.9 %)

96.4 ± 18.19 *
(37.9 %)

96.4 ± 18.19 *
(37.9 %)

AST

1040.5 ± 225

148.4 ± 74.1
(14.2%)

41.8 ± 14.4
(4%)

31.9 ± 3.2
(3%)

5.00U/I

ALT

1724.6 ± 2042

196.2 ± 49.3
(11.4%)

64.6 ± 26.8
(3.7%)

38.6 ± 7.2
(2.2%)

5.00U/I

AP

328.7 ± 32.9

151.2 ± 18.6 *
(45.9%)

114.4 ± 22.2
(34%)

101.6 ± 11.2
(30.9%)

20.00U/I

GGT

206.5 ± 38.8

109.4 ± 36.5
(52.9%)

64.1 ± 21.6
(31%)

41.8 ± 14.4
(20.2%)

10.00U/I

Холестерол

10.6 ± 2.8

6.2 ± 1.2
(58.5%)

5.8 ± 1.3 *
(54.7%)

95.1 ± 1.1
(48.1%)

3.4?mol/l

Общ белтък

56.1 ± 12.4

66.4 ± 8.2

66.4 ± 8.2 *

67.8 ± 7.8

58g/l


ТАБЛИЦА №18 - Биохимични показатели в контролната група пациенти в динамика
Биохимични показатели Mean ± SE Втора седмица Mean ± SE Първи месец Mean ± SE Втори месец Mean ± SE Нормални стойности

Общ билирубин

242.9 ± 26.26

116.4 ± 36.6 * (47.9%)

49.3 ± 17.6 * (20.3%)

36.7 ± 11.4 (15.1%)

4.00

Директен билирубин

191.8 ± 20.7

69.1 ± 25.7 ** (36%)

38.9 ± 17.8 * (20.3%)

18.4 ± 8.3 (9.6%)

до 8 ?mol/l

AST

1182.2 ± 510.5

164.5 ± 99.2 (13.9%)>

57.3 ± 29.2 (4.84%)

39.3 ± 10.9 (3.3%)

5.00

ALT

2009.6 ± 315.4

216.3 ± 86.8 (10.8%)

84.2 ± 27.8 (9.2%)

41.5 ± 75.1 (2.1%)

5.00

AP

351.9 ± 51.7

196.6 ± 25.8 * (55.9%)

125.9 ± 25.3 (35.8%)>

105.3 ± 12.5 (29.9%)

20.00

GGT

242.3 ± 35.6

144.4 ± 38.6 (55.8%)

75.7 ± 18.8 (31.2%)

46.2 ± 9.4 (19%)

10.00

Холестерол

11.1 ± 3.1

7.1 ± 2.8 (63.9%)

6.9 ± 2.4 * (62.2%)

5.8 ± 1.8 (52.3%)

3.4

Общ белтък

53.8 ± 10.4

59.6 ± 12.4

62.4 ± 11.5 *

63.5 ± 9.7

58


На базата на посочените резултати могат да се направят следните заключения:

 1. Пробиотичните функционални храни са значително по-ефективни и в сравнение с контролната група по отношение на облекчаване и скъсяват продължителността на симптомите на острия вирусен хепатит.
 2. Пробиотичните функционални храни ускоряват нормализирането на билирубина и показателите на холестаза и цитолиза при болните с остър вирусен хепатит.
 3. Пробиотичните функционални храни са важно средство при лечение на болните с понижени нива на общия белтък.
 4. Пробиотичните функционални храни имат изразено хиполипидемично действие.
 5. Приложението на пробиотичните хранителни добавки не дава странични ефекти и има много добра поносимост.

© ПроЛакт Трейд ЕООД 2004-2024. Всички права запазени!
Официален разпространител за България на пробиотици ProLact