Научна презентация (youtube) на проф. Палок Аич от института NISER (Индия) относно най-новите открития свързани с пробиотиците на Дафлорн, включително анти-раковият ефект, както и множество други положителни факти на продуктите, които са научно обосновани и доказани.